Harjoittelussa operaattoripalveluiden yritysmyyjänä - Otson myday

14.03.2024

Kuopion ja Jyväskylän toimistoillamme on paljon harjoittelijoita muun muassa tradenomi, merkonomi tai kauppatieteiden opiskelijoita. Jyväskylän toimistollamme Otso on juuri suorittanut liiketalouden ammatillisen harjoittelun. Seuraavaksi tarkemmin, mitä Otson työnkuvaan harjoittelijana kuului, ja miten yksi harjoittelupäivistä meni.  

Mitä työ operaattoripalveluiden yritysmyyjänä sisältää?  

- Operaattoripalveluiden yritysmyyjänä toimin B2B-myyjänä sekä -buukkaajana myyden suomalaisen operaattorin palveluita yrityksille.

- Tiivistetysti päiväni koostuvat kolmesta työtehtävästä:

 1. buukkaamisesta eli ajanvaraamisesta
 2. erilaisten palaverien pitämisestä yritysasiakkaiden kanssa
 3. tarjousten laatimisesta.

Yhden työpäivän kulku operaattoripalveluiden yritysmyyjänä  

- Tänään on ihan peruspäivä luvassa. Päivä näyttää sisältävän enimmäkseen muutamia palavereita sekä buukkausten tekemistä. Ensimmäisenä on luvassa kartoituspalaveri yrityksen edustajan kanssa, jossa siis käydään läpi yrityksen liittymätilannetta.

- Klo 10:10 onkin jo päivän ensimmäinen tauko. Tauolla saa vähän haukata happea ja samalla siinä käydään pieni briiffi ensimmäisestä välistä. Briiffissä käydään läpi, miten jokaisen päivä on lähtenyt käyntiin ja, missä kukin voisi parantaa seuraavaan väliin.

- Seuraavassa välissä itselläni on luvassa pari jatkokeskustelupalaveria eli niin sanottuja "closing" palavereja. Näissä palavereissa tarkoituksena on lyödä myynti lukkoon yritysasiakkaan kanssa, jonka jälkeen käydään läpi käytännön asiat liittyen palvelun käyttöön ja toimitukseen.

- Sittenpä onkin 30 minuutin ruokatauon aika. Ruokatauko on joka päivä puolen päivän aikoihin. Ruokatauon jälkeen on samalla tavalla briiffi, kuten muidenkin taukojen jälkeen.

Tässä briiffissä käytiin läpi muun muassa:

 • kannustamista samaan fiilikseen asiakaskontakteissa kuin, mikä fiilis toimistoillakin on
 • lisätsemppausta kaupan tekoon
 • hoksautusta keskittyä enemmän puheluiden aloituksiin
 • sekä minkä parissa jatketaan seuraavaksi.

- Loppupäivä koostuu vielä parista palaverista kuten kartoituspalaverista ja buukkauksista. Kokonaisuudessaan erilaisia palavereita on kolmenlaisia, mutta tänään ei ollut yhtään tarjouspalaveria. Tarjouspalaverissa käsitellään yritysasiakkaille laaditut yksi tai useammat tarjoukset aiempien kartoituspalaverien perusteella. Huominen alkaakin näiden tarjousten väsäämisellä. 

Myyjän osa-alueet yritysasiakkaan kanssa

 1. Buukkaaminen - Yritysasiakkaan kontaktointi, jossa asiakkaalle soitetaan ja sovitaan kartoituspalaveri.
 2. Kartoituspalaveri - Käydään läpi yrityksen tämän hetkinen tilanne palveluun liittyen. Tässä sovitaan myös tarjouspalaverin ajankohta.
 3. Tarjoukset - Laaditaan asiakkaalle tarjoukset kartoituspalaverin tietojen pohjalta.
 4. Tarjouspalaveri - Käsitellään asiakkaan kanssa yhtä tai useampaa heidän tilanteeseensa sopivaa tarjousta. Tarjouspalaverin lopussa sovitaan myös jatkokeskustelupalaverin ajankohta.
 5. Jatkokeskustelupalaveri eli "closing" palaveri - Tämän palaverin tarkoituksena on saada clousattua myynti. Lisäksi palaverissa käydään vielä käytännön asiat läpi tuotteen/palvelun käyttöön ja toimitukseen liittyen.

- Vaihtoehtoisesti jatkokeskustelu palaveri voi siirtyä vielä toiseen ajankohtaan. On yleistä, että asiakas haluaa vielä miettiä tarjouksia. Tällöin sovitaan uusi ajankohta uudelle closing palaverille.


Sinua saattaa kiinnostaa myös:

Marian kokemus wellness tradenomin harjoittelusta

5 ominaisuutta, mitkä löytyvät menestyneeltä myyjältä