TIETOSUOJASELOSTE

1. REKISTERINPITÄJÄ

M&J Dynastia Oy
Y-tunnus 2661538-8, Savilahdentie 6c, 70210 KUOPIO
Puh. 044 9770169

2. REKISTERIN NIMI

M&J Dynastia Oy:n markkinointirekisteri.

3. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Mika Kekkonen, 044-9770169, mika.kekkonen@mjdynastia.fi

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja voidaan käyttää M&J Dynastia Oy:n, sekä muiden yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin, tai/ja henkilöstön, sekä yhteistyökumppaneiden rekrytointiin. Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin M&J Dynastia Oy:n omaan ja yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja rekisteröidystä:

Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, sekä markkinointiin liittyvät rekisteröityä koskevat muut tunnistetiedot, kuten kiinnostuksenkohteet

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja voidaan kerätä erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden, sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä myös M&J Dynastia Oy:n rekrytointilomakkeesta, sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta (esimerkiksi Fonecta Oy:n rekistereistä) sekä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä kieltorekistereistä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi M&J Dynastia Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei käsitellä eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta ja pääkäyttäjä määrittää käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa ja rekisterin käyttöä sekä sisäänkirjautumisia valvotaan.

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyynnön yhteydessä henkilöllisyys tulee todentaa, joten tarkastuspyyntö voidaan tehdä virallisesti allekirjoitettuna osoitteeseen:

M&J Dynastia Oy

Savilahdentie 6c, 70210 KUOPIO

10. PUHELUIDEN TALLENTAMINEN

Tallennamme puheluita osapuolten asiointiin liittyvien oikeuksien turvaamiseksi ja käytämme tallenteita palvelumme laadun kehittämiseksi sekä petoksellisen toiminnan ehkäisemiseen. Tallentaminen tapahtuu tietoturvallisesti tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten puitteissa eikä tallenteita käytetä muihin tarkoituksiin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Tallenteita säilytetään palomuurein ja salasanoin suojatussa tietokannassa vain tarpeellinen aika ja tämän jälkeen ne poistetaan tietoturvallisesti.