Miksi myyntityötä kannattaa kokeilla? Arki koostuu seuraavista asioista

26.10.2023

Millaista luulet myyntityön olevan? Se ei välttämättä ole sitä mitä kuvittelet. Mutta parhaiten se selviää kokeilemalla! Jos sinulle merkitsee työnteossa tasapaino itsensä haastamisen ja onnistumisten välillä, myyntityö voi olla juuri se mitä olet etsinyt.


Työpäivän aloitus ja tavoitteellisuus

Myyjän työpäivä alkaa aamupalaverilla. Palaverissa käydään läpi työpäivän sisältö jakaen opit edellisiltä työpäiviltä, käyden läpi ajankohtaiset asiat sekä mahdolliset kysymykset. Päivään asetetaan selkeät yhteiset sekä henkilökohtaiset myyntitavoitteet, jotka myyjän täytyy pyrkiä saavuttamaan.


Kommunikointitaitojen tärkeys myynnissä

Asiakasymmärrystä tarvitaan asiakaslähtöisyyden ollessa nykypäivänä myyntityön ydin. Tämä tarkoittaa asiakkaan aitoa kuuntelemista ja sitä kautta tarpeiden ymmärtämistä. Vain näiden avulla pystytään tarjoamaan asiakkaalle oikeasti merkityksellinen ratkaisu hänen tilanteeseensa.

Myyntityössä on tärkeä muistaa seurata yhdessä sovittua punaista lankaa asiakkaan kanssa kommunikoidessa, mutta neuvottelutaitoja ei pidä unohtaa. Myyntivalmentaja huolehtii aina tarvittavasta myyjän koulutuksesta, jotta myytävä tuote tai palvelu tulee myyjälle tutuksi.


Onko auttaminen lähellä sydäntäsi?

Myyntityö on ihmisläheistä työtä, missä pääsee käyttämään omaa ääntään asiakkaiden auttamiseen ja heidän ongelmiensa ratkaisemiseen. "Se, että saa auttaa asiakkaita ja pystyy löytämään heille parhaimman ratkaisun kuhunkin tilanteeseen, tuo itselle kiitollisuutta ja hyvää mieltä. Tämä kannustaa jatkamaan työtä ja tekemään työtä aina vaan paremmin." -kertoo yksi myyjistämme.


Myyntityön haasteet takaavat kehittymisen

Myyntityö tehdään mahdollisimman helposti lähestyttäväksi, jotta voidaan saada paljon tulosta aikaiseksi. Myyntityön arki on rentoa, mutta jokaisessa päivässä on kivasti haastavuutta mukana.

 Myyntityössä kohtaa erilaisia asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa, mikä tuo myyntiin tietyn haasteellisuuden. Jos asiakastilanne osoittautuu haastavammaksi, on hyvä muistaa, että apua voi aina kysyä työkaverilta tai esihenkilöltä. Haastavimmatkin kohtaamiset asiakkaiden kanssa on tehty ratkaistaviksi.

Myyntityössä ei saa ottaa työasioita itseensä liikaa.

Haasteisiin on hyvä suhtautua oikeanlaisella asenteella ja kehittää itseään niiden kautta. Myyntityö kasvattaa paineensietokykyä ja se onkin tärkeä taito työelämässä.

Sitkeys ja sinnikkyys ovat myyntityössä avainasemassa, sillä omalla toiminnalla vaikutetaan omaan myyntitulokseen. Myyntityö on itsenäistä, mutta tiimityö varmistaa, ettei kuitenkaan kukaan jää yksin.

Oman kehittymisen tukena on myyntivalmentajien jatkuva valmennus. Jos et keksi toiminnastasi kehitettävää tai kohtaat työssä haasteen, mitä et osaa itse ratkaista, myyntivalmentajat auttavat.


Kiinnostaako lisämotivaation saaminen ja hyvä yhteishenki?

Kiitoksen tai muun positiivisen kommentin saaminen asiakkailta tuo paljon lisämotivaatiota työhön. Esihenkilöiden positiiviset kommentit sekä rakentavat palautteet auttavat työntekijää kehittymään. Esihenkilöt ovat työpaikalla työntekijöitä varten, joten heiltä voi aina kysyä neuvoa tilanteen tullen.

Työpaikan hyvä yhteishenki ja työkavereiden tsemppaukset auttavat haasteellisten tilanteiden ilmentyessä. Kun tulee hyvin toimeen työkavereiden kanssa työpaikalla, luo se yhteisöllisyyden tunnetta, millä on positiivinen vaikutus työntekoon sekä mielen hyvinvointiin.

Taukojen merkitys myyntityössä

Myyntityössä pidetään taukoja suhteellisen usein, mikä vaikuttaa positiivisesti tuloksellisuuteen. Taukojen pitäminen auttaa keskittymään ja jaksamaan töissä paremmin. Työkavereiden kanssa jutustelu tauoilla rentouttaa ja parantaa työmotivaatiota.

Myyntityöhön soveltuu monenlaiset persoonat. Pääasia on, että on motivaatiota ja kiinnostusta myyntityöhön löytyy.


Arvostatko helppoa ja rutiininomaista työtä?

Myyntityön arki on ajoittain jopa helppoa, koska siinä ei tarvitse sännätä koko ajan paikasta toiseen. Se on siistiä sisätyötä, ja asiakkaiden kanssa puhuessa työpäivät kuluvat nopeasti. Myyntityö on melko rutiininomaista ja se soveltuukin rutiineista tykkääville.


Työ täynnä merkitystä ja onnistumisia

Myyntityössä parasta onnistumisen kokemukset. Työssä onnistuminen vaikuttaa merkittävästi työn viihtyvyyteen ja haluun kehittää itseään myyjänä. Mikäs sen mahtavampi tunne, kun tuntee onnistuneensa työssään. Epäonnistumisia voi myös välillä tulla, mutta niitä on turha jäädä murehtimaan. Nämä ovat juuri niitä tilanteita, joiden avulla kehitetään itseään ja opitaan virheistä.

Työpäivän lopuksi käydään monesti lyhyet keskustelut työkavereiden kanssa ja kirjataan ylös toteutuneet tavoitteet: missä asioissa onnistuin tai mitä parannettavaa on. Jos et ihan yltänyt asetettuihin tavoitteisiin, niin seuraavana päivänä voit onnistua paremmin.

Myyjän ura on vähintään kokeilemisen arvoista, sillä vain kokeilemalla selviää, onko myyntityö sinun juttusi.


Sinua saattaa kiinnostaa myös: 5 ominaisuutta, mitkä löytyvät menestyneeltä myyjältä