Valmentava johtaminen – Tulokset ja hyvinvointi käsi kädessä

27.07.2023

Valmentava johtaminen keskittyy henkilöstön ohjaamiseen ja päivittäiseen tukemiseen, jotta voidaan toimia tehokkaasti ja tavoitteellisesti yhdessä. Jatkuva vuorovaikutus ja luottamuksen rakentaminen ovat erittäin tärkeitä ja pitävät työilmapiirin terveenä.

Toimistoillamme tärkeintä on, että saamme jakaa vastuuta ja ammattitaitoamme toisillemme.


Miksi valmentava johtaminen?

Valmentava johtaminen vaatii henkilöstön kuuntelemista ja ymmärtämistä. Kun pystymme luottamaan toisiimme, pääsemme jakamaan vastuuta ja näin ollen mahdollistamme työntekijöiden etenemisen työssä.

Haluamme valmentaa henkilöstöä uuden oppimiseen ja sitouttaa työntekijät yhteisiin tavoitteisiin motivoimalla ja innostamalla heitä. Näin saamme toimistoilla aikaan myös itsenäistä työskentelyä. Jatkuvalla valmentamisella varmistamme työntekijöiden jatkuvan kehityksen ja sen, ettei kukaan jää yksin.


Millainen on hyvä valmentava johtaja?

Hyvä valmentava johtaja kuuntelee ja kannustaa. M&J Dynastialla kannustamme työntekijöitämme minä kuvaa vahvistavalla palautteella ja otamme jokaisen ideat vastaan positiivisesti. Esimerkiksi yhteisissä aamupalavereissa jokaisella on oikeus tuoda mielipiteensä ja askarruttavat asiat esille.

Hyvä valmentava johtaja myös luottaa työntekijöiden kykyihin. Meillä keskitytään löytämään jokaisen omat vahvuudet, joiden avulla vahvistamme onnistumisia entisestään.


Valmentavan johtamisen hyödyt työyhteisölle

Oikein toteutettuna valmentava johtaminen edistää työilmapiirin terveyttä. Johtamistyylissämme korostuu avoin asenne, vuorovaikutus, rehellisyys sekä luottamus. Näiden toimiessa, lisääntyy työntekijän turvallisuuden tunne työpaikalla.

Johtamistyylissämme korostuu avoin asenne, vuorovaikutus, rehellisyys sekä luottamus. 

Yrityksellä on velvollisuus luoda työilmapiiri, jossa kaikki uskaltavat olla omia itsejään ja tuoda omat ideat esiin. Tämä auttaa myös työntekijöiden mielipiteiden huomioimisessa yrityksen toiminnassa. Jokaisella on myös oikeus tuntea itsensä riittäväksi. Omaa tulosta on tärkeää arvostaa, sillä jokainen tehty euro on kovan työn tulosta.

Tuloksia tehdessä ja kaaoksen välttämisessä systemaattisuus on avainsana. Toiminnassamme huomioimme tavoitteiden selkeyden ja tiedotamme työntekijöille tapahtuvista muutoksista ja niiden vaikutuksista. On hyvä tietää, missä mennään ja miksi, jotta ymmärretään työn tärkeys ja aikaansaadut tulokset.


Työntekijöiden kokemukset valmentavasta johtamisesta M&J Dynastialla

Kysyimme työntekijöiltämme, miten he kokevat meillä johtamisen. Vastauksissa oli selvä yhdenmukaisuus ja niistä tuli hyvin ilmi millaista meillä on työskennellä.

Tässä muutama nosto työntekijöiden mielipiteistä:

"Johtamistyylissä tulee ilmi pitkäjänteisyys. Meille kerrotaan perusteellisesti työn oleelliset asiat."

"Täällä kuunnellaan ja ymmärretään työntekijöitä."

"Aina on ollut olo, että uskaltaa kysyä, kun tarvitsee apua."

"Täällä kuunnellaan ja ymmärretään työntekijöitä."


Yhdessä kohti tavoitteita

M&J Dynastialla haluamme kasvaa ja kehittyä yrityksenä yhdessä työntekijöiden kanssa. Ilman heidän työpanostaan emme onnistuisi. Jokaisen tavoitteet on asetettu työntekijän omat taidot huomioon ottaen, ja työilmapiiristä on tehty turvallinen, jotta jokainen voi uskaltaa olla rohkeasti oma itsensä.