Työntekijän sitouttaminen - 4 Sitouttamisen Ässää

21.06.2023

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja liiketoiminnan kulmakivi. Työntekijöiden sitouttaminen omaan yritykseen on ensisijaisen tärkeää. Kilpailu myynti- ja asiakaspalvelualalla on erittäin kovaa. Jos työntekijä ei ole sitoutunut, vaihtaa hän helposti kilpailevaan yritykseen. Jos työntekijä ei voi hyvin työssään, voi hän päätyä vaihtamaan kokonaan eri alalle.

Työnantajan tehtävä on tarjota työntekijälle arvokasta ja mielekästä työtä, jossa työntekijä voi hyvin. Näin onnistutaan solmimaan elinikäisiä työsuhteita.

Sitouttaminen on iso kokonaisuus, johon pystyy vaikuttamaan monelta eri suunnalta. Kokosimme yhteen M&J Dynastian tärkeimmät kohdat. Tässä ovat meidän 4 Sitouttamisen Ässää.


1. Luottamus Työntekijän luottamus lähdetään rakentamaan jo rekrytointivaiheessa avoimella ja rehellisellä kommunikaatiolla, jotta voidaan päästä yhteisymmärrykseen. Rekrytoidessa huomioidaan työntekijän tarpeet ja keskustellaan odotuksista molemmin puolin, jotta nämä ja tavoitteet ovat selviä. Tällä vahvistetaan motivaatiota työskentelyyn sekä vähennetään väärinkäsityksiä.


2. Onnellisuus – Jokainen haluaa tuntea itsensä merkitykselliseksi ja viihtyä työssään. Dynastialla onnellisuus mahdollistetaan palkitsemisella ja yhteishengellä. Toimistoilla pyörii jatkuvasti isoja ja pieniä kisoja, joista on mahdollisuus voittaa mm. konkreettisia palkintoja. Työntekijälle usein merkityksellisempää on kuitenkin arvostus ja tunnustus hyvin tehdystä työstä. Meillä pääsee myös vaikuttamaan ja saamaan lisävastuuta mielenkiinnon tullen.


3. Työn merkityksellisyys – Myyjien kanssa keskustellaan jatkuvasti konkretisoiden asiakkaan saamia hyötyjä. Työntekijä saa syvemmän ymmärryksen työtä kohtaan ja ymmärtää työn arvokkuuden. Myyntikoutsit ohjaavat tiimin kulkemaan kohti yhteisiä tavoitteita. He tiedostavat myyjien työn haastavuuden ja osoittavat arvostusta sitä kohtaan. Yhteistyöllä keskitymme luomaan mielekkään ja arvokkaan työntekijäkokemuksen.


4. Kehittymismahdollisuudet – Mahdollistamme myyjien kehittymisen eri projekteissa tukemalla heidän oppimistaan ja kasvattamalla heidän asiantuntemusta. Myyjien kehitystä mitataan myyjätasoissa, ja myyjän ilmaistessa kiinnostuksensa, hän voi edetä jopa esimiestehtäviin.


Jokainen haluaa tuntea itsensä merkitykselliseksi ja viihtyä työssään.


Me M&J Dynastialla haluamme sitouttaa työntekijät yritykseemme, mutta myös myyntialalle. Panostamme laadukkaaseen perehdyttämiseen ja jatkuvaan valmentamiseen, jotta pystymme mahdollistamaan jokaisen myyjän kehittymisen. Valmista myyjä ei olekaan, joten kehittymismahdollisuudet ovat rajattomat.

Sitouttaminen mahdollistaa tehokkaiden työntekijöiden ja mahtavien persoonien pysymisen yrityksessä. Dynastialla tähtäämme koko henkilöstön kanssa yhdessä kohti tavoitteita ja kasvua. Työntekijät ovat yrityksen arvokkaimmat henkilöt, pidetään heistä huolta!